Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem, gmina Kruszwica powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie   Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem, gmina Kruszwica powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie   Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem, gmina Kruszwica powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie

O Parafii

Parafia wzmiankowana w 1325 roku. Obecny kościół zbudowano najprawdopodobniej w XV wieku. Odbudowany po pożarze w latach 1720-1724. Konsekrowany w 1766 roku. Z czasów odbudowy pochodzą zapewne sklepienia i więźby dachowe nad korpusem i prezbiterium oraz dobudowana od strony północnej kaplica – prawdopodobnie grobowa – fundatora odbudowy Józefa Rudnickiego, chorążego bydgoskiego. W roku 1886 kościół został odnowiony. W roku 1928 zrekonstruowano wieżyczkę „ściśle według pierwowzoru”. W 2012 roku rozpoczęto remont więźby i pokrycia dachowego, na który uzyskano dotację z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego – w łącznej wysokości 70.000 zł. oraz od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w wysokości 15.000 zł. W latach kolejnych planuje się kontynuację remontu dachu, wieżyczki a w następnej kolejności wnętrza kościoła.

Proboszcz 

ks. Bogdan TRZASKAWKA

Święto patronalne:
św. Mateusz, 21. września
św. Walenty, 14. lutego

Porządek Mszy św.:  

niedziele: 9.00, 11.30, Ostrówek: 15.00
dni powszednie: czas letni: 8.00, 18.00; czas zimowy: 8.00, 17.00
święta zniesione: 7.00, 9.00, 17.00

Galeria

Galeria

OgłoszenieOGŁOSZENIE
 

 

Zgodnie z zapisami punktu 3. Rozdziału III. Udzielanie zamówień o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. (netto) przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podmioty nie zobowiązane do jej stosowania, proboszcz Parafii rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem informuje, że zamierza udzielić zamówienia na zadanie p.n. „Remont i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną kościoła pw. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem,gm. Kruszwica – Etap II – nawa główna – część pierwsza”. Na zadanie to parafia uzyskała dotację ze środków PRO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013 – 2014”. Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych a także polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przy realizacji robót objętych zakresem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych). Termin realizacji zamówienia - 05. listopada 2013 roku, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 30. listopada 2013 r.

W sprawach powyższego zamówienia należy kontaktować się z proboszczem parafii w terminie do 15. czerwca 2013 roku.

KontaktParafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem,
gmina Kruszwica, powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie.

 

Adres pocztowy:
88-121 Chełmce
Ostrowo nad Gopłem

telefon: 52 351 66 27


Wyświetl większą mapę

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza

11038
mobile
   Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem, gmina Kruszwica powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie